Vyplňte zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení
online

INFOLINKA 02 5729 9922

Vyberte si dôchodkový fond
a percentuálny (%) pomer sporenia

KOOPERATIVA dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.
Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.

Môžete si vybrať jeden fond alebo kombináciu dvoch fondov.

KOOPERATIVA indexový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.
Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú pomerne vysoké riziko. Akciová zložka: min. 95%. Miera rizika poklesu investície: vysoká.
Sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii musí mať do dovŕšenia ustanoveného veku 100% čistej hodnoty majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde.

Percentuálny (%) pomer platenia príspevkov Sporiteľa do
dôchodkového fondu (platí pre povinné i dobrovoľné príspevky)

KOOPERATIVA dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.
Číslo akceptačného listu je uvedené na akceptačnom liste, ktorý vydáva Sociálne poisťovňa. Vydanie akceptačného listu je potrebné k prestupu medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.
ZASLAŤ KÓD
Telefónne číslo Zadajte telefónne číslo v tvare 09XXXXXXXX, na ktoré vám zašleme SMS s overovacím kódom.

Spôsob zasielania výpisov z osobného dôchodkového účtu

Heslo Heslo slúži na otvorenie príloh zasielaných e-mailom

Adresa trvalého pobytu

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
;
Výber Mesta Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce .

Korešpondenčná adresa

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
Výber Mesta Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce.

Osoby určené za poberateľov majetku, v prípade úmrtia sporiteľa

Pridať fyzickú osobu
Pridať právnickú osobu
Informácie o distribučnej sieti (Vypĺňa sa iba v prípade, ak vypĺňa zmluvu sprostredkovateľ)
Výber dôchodkového fondu
Osobné údaje
Osoby určené za poberateľov majetku v prípade úmrtia sporiteľa
Doplňujúce údaje
success

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Podpísanú zmluvu nám, prosím, pošlite na adresu:

KOOPERATIVA d. s. s., a. s.,
Štefanovičova 4,
811 04 Bratislava